กิจกรรม

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

14/10/2015 | อ่าน 1366 ครั้ง

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก "เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่างผู้บังคับการตำรวจนครบาล 8 และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด" เพื่อรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน