กิจกรรม

Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015

04/02/2016 | อ่าน 1485 ครั้ง

วันที่ 2 กพ. 2559 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ โครงการ Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015 เป็นประธานมอบรางวัล "Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015" แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพร่วมกับบริษัทฯได้อย่างดีเยี่ยม โดย โรงพยาบาลบางปะกอก3‬ และ โรงพยาบาลปิยะเวท‬ ได้รับมอบรางวัลในครั้งนี้โรงพยาบาลละ1รางวัลค่ะ