ติดต่อเรา

HOW TO GO THERE

รถโดยสารประจำทาง:

รถเมล์ สาย  ปอ.20 , ปอ.138

รถตู้ร่วมบริการ สาย ต.106 (พระสมุทรเจดีย์ – บางปะแก้ว)

รถสองแถว สาย 1146 (พระสมุทรเจดีย์ – พระประแดง)

ADDRESS

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 

27/14 หมู่ 10 ถนนสุขสวัสดิ์ 

ต.บางครุ
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
10130

ประเทศไทย

 

โทรศัพท์:   0-2109-3111 
แฟกซ์:

  0-2818-7510


http://www.bangpakok3.com