ข้อมูลแพทย์

photo
ชื่อ-นามสกุล

พญ.ปิติพันธุ์ จูศิริวงศ์

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์กุมารเวช

เพศ

หญิง

ตำแหน่ง

กุมารแพทย์

แผนก

กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์

การศึกษา/ฝึกอบรม

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ (รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ) : กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เวลาออกตรวจ

วันเวลาโรงพยาบาล
วันจันทร์ 08.00 - 20.00 น.

บางปะกอก3

วันอังคาร 08.00 - 20.00 น. บางปะกอก3
วันพุธ 08.00 - 20.00 น. บางปะกอก3
วันพฤหัสบดี 08.00 - 20.00 น. บางปะกอก3
วันศุกร์ 08.00 - 20.00 น. บางปะกอก3
วันเสาร์ 13.00 - 12.00 น. บางปะกอก3