ข้อมูลแพทย์

photo
ชื่อ-นามสกุล

นพ.สมหมาย คุปต์นิรัติศัยกุล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์สูติ-นรีเวช

เพศ

ชาย

ตำแหน่ง

สูตินรีแพทย์

แผนก

สูตินรีเวช

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวช

การศึกษา/ฝึกอบรม

การศึกษา : แพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : วุฒิบัตรสาขาสูตินรีเวช รพ.พระมงกุฎเกล้า : วุฒิบัตรเวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาออกตรวจ

วันเวลาโรงพยาบาล
วันจันทร์

08.00 - 20.00 น.

บางปะกอก3
วันอังคาร 08.00 - 17.00 น. บางปะกอก3
วันพุธ

08.00 - 20.00 น.

บางปะกอก3
วันพฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น. บางปะกอก3
วันศุกร์ 08.00 - 17.00 น. บางปะกอก3
วันอาทิตย์ 08.00 - 17.00 น. บางปะกอก3