ข้อมูลแพทย์

photo
ชื่อ-นามสกุล

นพ.นพดล โรจน์พลากร

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์สูติ-นรีเวช

เพศ

ชาย

ตำแหน่ง

สูติแพทย์

แผนก

สูตินรีเวช

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวช

การศึกษา/ฝึกอบรม

การศึกษา : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต : วุฒิบัตรเวชปฏิบัติทั่วไป : วุฒิบัตร สูติ-นรีวิทยา

เวลาออกตรวจ

วันเวลาโรงพยาบาล
วันจันทร์ 08.00 - 15.00 น. บางปะกอก3
วันอังคาร 08.00 - 15.00 น. บางปะกอก3
วันพุธ 08.00 - 15.00 น. บางปะกอก3
วันพฤหัสบดี 08.00 - 15.00 น. บางปะกอก3
วันศุกร์ 08.00 - 11.00 น. บางปะกอก3
วันเสาร์ 08.00 - 11.00 น. บางปะกอก3