ข้อมูลแพทย์

photo
ชื่อ-นามสกุล

นพ.พรยศ มีจันทร์

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ศูนย์การแพทย์

คลินิกศัลยกรรมกระดูก

เพศ

ชาย

ตำแหน่ง

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

แผนก

ศัลยกรรมทั่วไป

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

การศึกษา/ฝึกอบรม

การศึกษา : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี : วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

เวลาออกตรวจ

วันเวลาโรงพยาบาล
วันจันทร์ 08.00 - 17.00 น. บางปะกอก3
วันอังคาร 08.00 - 17.00 น. บางปะกอก3
วันพุธ 08.00 - 20.00 น. บางปะกอก3
วันพฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น. บางปะกอก3
วันศุกร์ 08.00 - 17.00 น. บางปะกอก3