ข้อมูลแพทย์

photo
ชื่อ-นามสกุล

นพ.เทอดศักดิ์ ปรมกุล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน

เพศ

ชาย

ตำแหน่ง

แพทย์ประจำห้องฉุกเฺฉิน

แผนก

ฉุกเฉิน

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชปฏิบัติทั่วไป

การศึกษา/ฝึกอบรม

การศึกษา : แพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ

วันเวลาโรงพยาบาล
วันจันทร์ 07.00 - 14.00 น. บางปะกอก3
วันอังคาร 07.00 - 14.00 น. บางปะกอก3
วันพุธ 07.00 - 14.00 น. บางปะกอก3
วันพฤหัสบดี 07.00 - 14.00 น. บางปะกอก3
วันศุกร์ 07.00 - 14.00 น. บางปะกอก3