ข้อมูลแพทย์

photo
ชื่อ-นามสกุล

พญ.ปิยวรรณ นันทรัตนสกุล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์การแพทย์ประกันสังคม

เพศ

หญิง

ตำแหน่ง

แพทย์ประจำ

แผนก

ประกันสังคม

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

-

การศึกษา/ฝึกอบรม

การศึกษา : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : อนุมัติบัติเวชศาสตร์ครอบครัว

เวลาออกตรวจ

วันเวลาโรงพยาบาล
วันจันทร์ 08.00 - 17.00 น. บางปะกอก3
วันอังคาร 08.00 - 17.00 น. บางปะกอก3
วันพุธ 08.00 - 17.00 น. บางปะกอก3
วันพฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น. บางปะกอก3
วันศุกร์ 08.00 - 17.00 น. บางปะกอก3