ข้อมูลแพทย์

photo
ชื่อ-นามสกุล

นพ.สมาน ชัยสิทธิ์

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์การแพทย์ประกันสังคม

เพศ

ชาย

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสายงานประสังคมและสนับสนุนทางการแพทย์

แผนก

ประกันสังคม

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมทั่วไป

การศึกษา/ฝึกอบรม

การศึกษา : แพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : MPH Tulane University USA. : โรคติดเชื่อ HIV : Palliative Care

เวลาออกตรวจ

วันเวลาโรงพยาบาล
วันอังคาร 10.00 - 12.00 น. บางปะกอก3
วันพุธ 10.00 - 12.00 น. บางปะกอก3
วันพฤหัสบดี 10.00 - 12.00 น. บางปะกอก3
วันศุกร์ 10.00 - 12.00 น. บางปะกอก3