ข้อมูลแพทย์

photo
ชื่อ-นามสกุล

นพ.สมเกียรติ เตชะนรราช

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ศูนย์การแพทย์

รังสีวิทยา

เพศ

ชาย

ตำแหน่ง

รังสีแพทย์

แผนก

รังสีวิทยา

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญรังสีวินิจฉัย

การศึกษา/ฝึกอบรม

การศึกษา : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ : วุฒิบัตรรังสีวิทยาทั่วไป

เวลาออกตรวจ

วันเวลาโรงพยาบาล
วันจันทร์ 09.00 - 14.00 น. บางปะกอก3
วันอังคาร 09.00 - 19.00 น. บางปะกอก3
วันพุธ 09.00 - 19.00 น. บางปะกอก3
วันพฤหัสบดี 09.00 - 14.00 น. บางปะกอก3
วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น. บางปะกอก3