ข้อมูลแพทย์

photo
ชื่อ-นามสกุล

นพ.สมพงษ์ ลิ้มศุภวานิช

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ศูนย์การแพทย์

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

เพศ

ชาย

ตำแหน่ง

แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป

แผนก

ศัลยกรรมทั่วไป

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมทั่วไป

การศึกษา/ฝึกอบรม

การศึกษา : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ : วุฒิบัตรสาขาศัลยทั่วไป รพ. รามาธิบดี

เวลาออกตรวจ

วันเวลาโรงพยาบาล
วันจันทร์ 08.00 - 17.00 น. บางปะกอก3
วันอังคาร 08.00 - 17.00 น. บางปะกอก3
วันพุธ 08.00 - 17.00 น. บางปะกอก3
วันพฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น. บางปะกอก3
วันศุกร์ 08.00 - 17.00 น. บางปะกอก3