ข้อมูลแพทย์

search
ค้นหาแพทย์

ทีมงาน

แผนก

photo

ชื่อ

พญ.จินตนา จินะปริวัตอาภรณ์

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์กุมารเวช

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเด็ก

กุมารเวช

นัดหมายแพทย์

ข้อมูลแพทย์

photo

ชื่อ

นพ.ประเสริฐ จันทร์เกิด

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์การแพทย์ประกันสังคม

 

ประกันสังคม

นัดหมายแพทย์

ข้อมูลแพทย์

photo

ชื่อ

นพ.ธวัตชัย วงค์คงสวัสดิ์

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ศูนย์การแพทย์

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

 

กรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก3

นัดหมายแพทย์

ข้อมูลแพทย์