ข่าวสาร

ซ้อมแผนอัคคีภัย 2559

01/08/2016 | อ่าน 1097 ครั้ง

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้ร่วมมือกับ สถานีดับเพลิงดาวคะนอง‬ โดย ร.ต.อ. ชาญณรงค์ พึงรัตนะมงคล และทีมจนท. ร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย และปิดท้ายด้วยการซ้อมดับเพลิง ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอขอบพระคุณจนท.ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้และได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นอย่างดีค่ะ