Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพคเกจ

ตรวจสรรถภาพการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

แพคเกจคลอดเหมาจ่าย

แพคเกจฉลองวันแม่

ชุดตรวจสุขภาพซื้อ 1 แถม 1

แพคเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

แพคเกจตรวจมะเร็งปากมดลูก + อัลตร้าซาวด์

แพคเกจตรวจสุขภาพ ชุด S1,B1,B2

แพคเกจตรวจสุขภาพชุดB3

แพคเกจตรวจเบาหวาน

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.