สิ่งอำนวยความสะดวก

ค่าบริการ
- ค่าเตียงเด็กอ่อน 400 บาท/วัน
- ค่าบริการพยาบาล 350 บาท/วัน
- ค่าบริการโรงพยาบาล 200 บาท/วัน
รวม 950 บาท/วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนก Admission Center
โทร. 02-109-3111 ต่อ 1107-1108 

*ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Rooms : ห้องทารกแรกเกิด
ห้องรวม
- ค่าเตียง Observe 600 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล 150 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 200 บาท/วัน
รวม 950 บาท/วัน

ห้องเดี่ยว
ค่าเตียง Observe 800 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล 150 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 200 บาท/วัน
รวม 1,150 บาท/วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนก Admission Center  
โทร  02-109-3111 ต่อ  1107-1108

-เตียงปรับระดับสำหรับผู้ป่วย
-โต๊ะคร่อมเตียงปรับระดับ
-เก้าอี้ข้างเตียงผู้ป่วย
-โซฟารับแขกปรับนอนได้

*ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Rooms : Observe คู่
ค่าบริการ
- ค่าเตียง 1,900 บาท/วัน 
- ค่าบริการพยาบาล 1,200 บาท/วัน
- ค่าบริการโรงพยาบาล 200 บาท/วัน
รวม 3,300 บาท/วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนก Admission center
โทร 02-109-3111 ต่อ 1107-1108

*ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Rooms : ICU
ค่าบริการ
- ค่าห้อง 1000 บาท/วัน
- ค่าบริการพยาบาล 600 บาท/วัน
- ค่าบริการโรงพยาบาล 200 บาท/วัน
รวม 1,800 บาท/วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนก Admission Center
โทร. 02-109-3111 ต่อ 1107-1108 

- เตียงปรับระดับสำหรับผู้ป่วย
- โต๊ะคร่อมเตียงปรับระดับ
- โซฟารับแขกปรับนอนได้

*ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Rooms : ห้องรวม 3 เตียง
ค่าบริการ
ค่าห้อง 1,700 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล 800 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 200 บาท/วัน
รวม 2,700 บาท/วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนก Admission Center  
โทร.  02-109-3111 ต่อ 1107-1108

- เตียงปรับระดับสำหรับผู้ป่วย
- โต๊ะคร่อมเตียงปรับระดับ
- โซฟานอนสำหรับญาติ
- เก้าอี้ข้างเตียงผู้ป่วย

เครื่องใช้ไฟฟ้า
- TV 
- ตู้เย็น
- กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
(ถ้าต้องการบริการติดต่อที่เคาน์เตอร์ประจำแผนก)

สิ่งอำนวยความสะดวกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- น้ำดื่ม 2ขวด/วัน
- Welcome set  1 ชุด ประกอบด้วย
- อาหารสำเร็จรูป กาแฟ โอวัลติน และSnack ต่างๆ
- หนังสือพิมพ์ 1ฉบับ/วัน 

*ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Rooms : ห้องเดี่ยวพิเศษ (Ward 3,4,5) Patient Room
ค่าบริการ
- ค่าห้อง 2,400 บาท/วัน
- ค่าบริการพยาบาล 800 บาท/วัน
- ค่าบริการโรงพยาบาล 200 บาท/วัน
รวม 3,400 บาท/วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนก Admission Center  
โทร.  02-109-3111 ต่อ 1107-1108

- เตียงปรับระดับสำหรับผู้ป่วย
- โต๊ะคร่อมเตียงปรับระดับ
- โซฟานอนสำหรับญาติ
- ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร

เครื่องใช้ไฟฟ้า
- TV LCD  32'' 
- ตู้เย็น
- กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า

สิ่งอำนวยความสะดวกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- น้ำดื่ม 2 ขวด/วัน
- Welcome set 1ชุด ประกอบด้วย
- อาหารสำเร็จรูป กาแฟ  โอวัลติน และ Snack ต่างๆ
- หนังสือพิมพ์ 1ฉบับ/วัน 
- Wifi Internet 
(สามารถติดต่อขอรับรหัสได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาล)

 *ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Rooms : ห้อง VIP  (Ward 6) Single Room
ค่าบริการ
- ค่าห้องพัก 2,900 บาท/วัน
- ค่าบริการพยาบาล 1,000 บาท/วัน
- ค่าบริการโรงพยาบาล 200 บาท/วัน
รวม 4,100 บาท/วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Admission Center  
โทร. 02-109-3111 ต่อ 1107 - 1108

- เตียงปรับระดับด้วยไฟฟ้า
- โต๊ะคร่อมเตียงปรับระดับ
- โซฟานอนสำหรับญาติ
- ชุดโต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร

เครื่องใช้ไฟฟ้า
- TV LCD 40” พร้อมเครื่องเล่นDVD
- ตู้เย็น
- กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
- ไมโครเวฟ

สิ่งอำนวยความสะดวกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- น้ำดื่ม 2ขวด/วัน
- Welcome set  1 ชุด ประกอบด้วย
- อาหารสำเร็จรูป กาแฟ โอวัลติน และSnack ต่างๆ
- หนังสือพิมพ์ 1ฉบับ/วัน 
- Wifi Internet 
(สามารถติดต่อขอรับรหัสได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาล)

*ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Rooms : ห้อง SUP VIP (Ward 6)