ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน

 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน


             เป็นหน่วยงานที่ให้บริการผู้ป่วยด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการรักษาด้วยความคุ้มค่า โดยทีมแพทย์พยาบาลพร้อมให้บริการตลอด 24 ชม. เพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งภายในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล

 

             แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลบางปะกอก 3 เปิดให้บริการสำหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกกรณีด้วยการต้อนรับดุจญาติมิตร โดยทีมแพทย์หลายสาขา พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลที่ผ่านการอบรมด้านการช่วยชีวิตและการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน มีการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ( CT SCAN ) ได้ตลอดเวลา นอกจากจากนี้เรายังมีการบริการรับ - ส่งผู้ป่วยที่ต้องการรับการรักษาที่โรงพยาบาล และร่วมกับระบบ EMS ในการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินผ่านทางระบบการแพทย์ฉุกเฉินผ่านศูนย์กู้ชีพสมุทรปราการตลอด 24 ชม.

 

งานบริการของแผนก


 

1. ส่วนห้องฉุกเฉิน

           เป็นการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์

เฉพาะในแต่ละสาขารวมถึงทีมงานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลที่มีความชำนาญในการให้บริการ

ผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะตลอด 24 ชม.

 

 - อุบัติเหตุทางการจราจร สามารถใช้สิทธิเบิก พ.ร.บ. ได้
 - อุบัติเหตุทั่วไปและอุบัติเหตุจากการทำงาน สามารถใช้ประกันและกองทุนทดแทนได้
 - ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม เช่น การผ่าตัดลำไส้
 - ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม เช่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมองตีบ
 - ภาวะฉุกเฉินในเด็ก เช่น ภาวะชัก
 - ภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม - นรีเวชกรรม เช่น ท้องนอกมดลูก

 

 

 

 

 

2. ส่วนงานหัตถการ


      เป็นการให้บริการรักษาพยาบาลในกรณีที่ต้องทำหัตถการต่างๆ เช่น การใส่เฝือก การทำExcision การทำ I&D

การเย็บแผล การถอดเล็บ การทำผ่าตัดเล็ก เป็นต้น

 

 

 

3. ส่วนงานห้องทำแผล


      เป็นการให้บริการรักษาพยาบาลในกรณีที่ต้องทำแผลทุกกรณี เช่น การดูแลแผลที่ทำระบบVAC การทำแผลเย็บต่างๆ

การทำแผลที่มีรูเจาะ การทำแผลติดเชื้อ การตัดไหม เป็นต้น

 

 

 

4. ส่วนงานรถบริการฉุกเฉินและEMS


     เป็นการให้บริการในส่วนของรถพยาบาล โดยมีรถพยาบาลสำหรับให้บริการ จำนวน 3 คัน เพื่อการรับ-ส่งผู้ป่วยที่มารับรักษา

การบริการส่งไปตรวจรักษานอกโรงพยาบาล และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยให้บริการตลอด 24 ชม.

 

ขั้นตอนการขอรถพยาบาล

 

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่พยาบาล โทร 02-8187555 ต่อ 1138 , 1160 กรณีฉุกเฉินเรียก 1745 กด 3
2. แจ้งชื่อ-สกุลของผู้ป่วยเพื่อค้นประวัติการรักษา
3. แจ้งอาการของผู้ป่วยเพื่อเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือ
4. แจ้งสถานที่และเส้นทางที่ต้องการให้รถพยาบาลไปรับ
5. แจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้สะดวกที่สุด

 

*******************เพียงคุณติดต่อมา.... เรายินดีบริการ*******************

 

 

                           

 

BPK3 EMS Save Life


      เป็นโครงการให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่บ้าน โดยให้มาลงทะเบียนพิกัดตำแหน่งบ้านผ่านระบบGPSของโรงพยาบาล

ทำให้สามารถรู้ตำแหน่งบ้านเพื่อให้นำรถออกไปรับผู้ป่วยมาโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว จะช่วยให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีแพคเกจและโปรโมชั่น