คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

คลินิกศัลยกรรม


 ให้การบริการในโรคที่ผ่าตัด และโรคที่ไม่ต้องผ่าตัด ตรวจวินิจฉัย และ รักษา โรคทางศัลยกรรม มุ่งเน้นที่การป้องกัน

รักษาและการฟื้นฟูภายใต้การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ โดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทาง ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง วิสัญญีแพทย์

พยาบาลและแพทย์สาขาอื่นที่ร่วมดูแล เช่น อายุรแพทย์โดยให้การดูแลแบบเฉพาะทางศัลยกรรม (Patient Care Unit)

มีอุปกรณ์ในการตรวจที่ทันสมัย แม่นยำ สะดวกรวดเร็ว มีทีมพยาบาลที่พร้อมดูแลและให้คำแนะนำในการดูแลตนเองต่อที่บ้าน อย่างครบวงจร มีหอผู้ป่วยในเฉพาะทางสำหรับรองรับการดูแลรักษา พยาบาลหลังผ่าตัด

 

 

 การบริการ

 การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง X-RAY & Ultrasound เต้านม

   - ศัลยกรรมทั่วไป การผ่าตัดไส้ติ่ง ผ่าตัดไส้เลื่อน การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี การผ่าตัดเต้านม
   - ศัลยกรรมระบบประสาท
   - ศัลยกรรมกระดูก
   - ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
   - คลินิกมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้
   - การผ่าตัดโรคนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง(Laparoscopy)
   - การผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ
   - การผ่าตัดริดสีดวงทวาร
   - การผ่าตัดไส้เลื่อน

 

 

 

มะเร็งเต้านม


มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิง จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 37 ของมะเร็งทั้งหมด

และยังมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปอด ดังนั้นการดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง และการค้นพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

ในขณะที่ก้อนมีขนาดเล็ก และก้อนมะเร็งยังอยู่เฉพาะที่เต้านม ยังไม่แพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลือง จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะ จะมีโอกาสหายขาดมากขึ้น

เมื่อเทียบกับการตรวจพบก้อน มะเร็งที่มีขนาดใหญ่ หรือกระจายไปต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้แล้ว โดยหากมีการตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น

มีโอกาสที่จะมีชีวิตเกิน 5 ปีถึงร้อยละ 98 ถ้าตรวจเจอตอนก้อนมะเร็งกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้แล้ว มีโอกาสที่จะมีชีวิตเกิน 5 ปีร้อยละ 84

และถ้าตรวจเจอ ตอนมะเร็งแพร่กระจายไปแล้ว โอกาสที่จะมีชีวิตเกิน 5 ปี มีเพียงร้อยละ 23 และยังไม่แพร่กระจายจะทำให้มีโอกาศรอดชีวิตสูง

ก้อนขนาดเล็กก่อนที่จะรู้เรื่องมะเร็งท่านต้องทราบ

 

 

 

การตรวจคัดกรองมะเร็งในระยะแรกเริ่ม

วิธีการตรวจหามะเร็งเต้านมมีอะไรบ้าง การตรวจหามะเร็งเต้านมมีหลายวิธีได้แก่ 

 

   - การตรวจเต้านมด้วย mamogram ซึ่งจัดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจคัดกรอง มะเร็งเต้านมในผู้หญิงทั่วไป|
   - การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือพยาบาล
   - การตรวจเต้านมด้วยตัวเอง

 

อาการของมะเร็งเต้านม

ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมมักจะไม่มีอาการอะไร โดยมากมักจะรู้ได้โดย 

 

  •    - คลำได้ก้อนที่เต้านมหรือรักแร้
  •    - มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของเต้านม
  •    - มีน้ำไหลออกจากหัวนม
  •    - เจ็บ หรือหัวนมถูกดึงรั้ง
  •    - ผิวเต้านมจะเหมือนเปลือกส้ม

 

การรักษามะเร็งเต้านม

การรักษาโรคมะเร็งเต้านม จะต้องได้ประเมินระยะของผู้ป่วยแล้ว จึงวางแผนการรักษา โดยทั่วไปการรักษามะเร็งเต้านมมีด้วยกันดังนี้

 

  •    - การรักษาโดยการผ่าตัด
  •    - การรักษาโดยการให้เคมีบำบัด
  •    - การรักษาโดยการฉายรังสี
  •    - การให้ฮอร์โมน

 

 

 

      การให้บริการของคลินิกศัลยกรรมทั่วไป

   วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. 

   วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 20.00 น.

      การให้บริการของคลินิกมะเร็ง

   ทุกวันพุธ เวลา 09.00 - 12.00.

       ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :02 - 8187555 ต่อ 1136-1137                                

  

 

 

 

แพคเกจและโปรโมชั่น