ศูนย์หัวใจ

บริการดูแลโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยแพทย์ผู้ชำนาญการประกอบด้วยการบริการ  ได้แก่


- ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)

- ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)

- ตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (Echocardiogram)

 

                            

   

 

      สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์หัวใจ

เวลาทำการ จันทร์-อาทิตย์ เวลา 07.00 น. – 20.00 น.

 โทรศัพท์ 02-818-7555 ต่อ 1110 , 1144

แพคเกจและโปรโมชั่น