ศูนย์กายภาพบำบัด

 

 

กายภาพบำบัดคืออะไร

 

     กายภาพบำบัดคือ การรักษา  ป้องกัน ส่งเสริม  และฟื้นฟู สุขภาพให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามศักยภาพของผผู้ป่วยโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่รัฐมนตริประกาศเป็นเครื่องมือกายภาพบำบัด 

 


                                           เครื่องมือ
กายภาพบำบัด


         

Lumbar traction & cervical traction เครื่องดึงหลัง และ ดึงคอ

     เป็นอุปกรณ์ดึงคอและหลังแบบอัตโนมัติ เพื่อใช้บำบัดรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับหมอนรองกระดูกสันหลัง ข้อต่อหลัง กล้ามเนื้อหลัง และกระดูกหลัง ที่ใช้รักษาผู้ป่วยที่มีความเสื่อมหรือมีความผิดปกติของกระดูกสันหลังในระดับคอและหลัง ยกเว้นผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกสันหลังหัก โดยหลักการทำงาน คือใช้การดึงเพื่อลดการกดทับเส้นประสาท หรือเพิ่มการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง โดยใช้ ระยะเวลาในการดึงหลังหรือคอประมาณ 15 -20 นาที โดยนักกายภาพบำบัดเป็นผู้กำหนดท่าดึงและน้ำหนักที่ใช้ในการดึง

 


         

 Electrical stimulation and tens เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้าและ เครื่องเทนส์

     เครื่องกระคุ้นไฟฟ้าใช้สำหรับกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท เพื่อการรักษาทางกายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและเส้นประสาท ช่วยในการไหลเวียนของเลือด ลดอาการปวดและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ


           

Ultrasound therapy ( การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ )

     เป็นเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง ใช้ในการรักษาลดอาการปวด อักเสบของเนื้อเยื่อ เพิ่มความยืดหยุ่น ของข้อต่อ ลดอาการบวมและช่วยเร่งการซ่อมแซมเนื้อเยื่อรวมทั้งคลายการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ขณะรับการรักษา ผู้ป่วยอาจรู้สึกปวดเล็กน้อย ระยะเวลาในการรักษา ขึ้นอยู่กับขนาดของพยาธิสภาพ

 

         

 Electrical Tilt table เคียงปรับระดับยืนมอเตอร์ไฟฟ้า

     เป็นเตียงที่สามารถปรับระดับความตั้งเอียงโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าและมีที่วางเท้าใช้สำหรับฝึกยืนและทำกิจกรรมร่วมกันในการฟื้นฟูสมรรถภาพ ลงน้ำหนักในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาทหรือกล้ามเนื้อที่ไม่สามารถทรงตัวเองได้

 


         

Parallel bar บาร์คู่ขนานสำหรับฝึกเดิน

 เป็นอุปกรณ์สำหรับฝึกผู้ป่วยยืนและเดิน สามารถปรับระดับความสูงและความกว้างได้ตามความค้องการและเหมาะสมกับผู้ป่วย


           

Hydroculater  and hot pack หม้อต้มปรับอุณหภูมิและแผ่นร้อน 

 

    หม้อต้มปรับอุณหภูมิเป็นหม้อที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามความเหมาะสมในการต้มแผ่นรัอนให้มีประสิทธิภาพ แผ่นร้อนเป็นอุปกรณ์เก็บความร้อนเป็นถุงผ้า ซึ่งสามารถนำความร้อนได้ดี ประโยชน์ของแผ่นเร้อน สามารถใช้ลดอาการปวด  และ เพิ่มการไหลเวียนของเลือด หรือใช้ในกรณีที่มีการยึดติดของข้อต่อ ก่อนการดัดเพื่อเพิ่มองศาของการเคลื่อนไหวที่ข้อต่อ โดยใช้ผ้าขนหนู ห่อแผ่นร้อน แล้วประคบประมาณ 20 นาที หลังการใช้งานเสร็จแล้ว แผ่นร้อนต้องเก็บไว้ในหม้อต้มปรับอุณหภูมิ (Hydrocollter) 

 

         

Paraffin bath หม้อค้มฟาราฟินหรือขี้ผึ้ง

     เป็นการรักษาแบบความร้อนตื้น โดยการต้มฟาราฟินหรือชี้ผึ้งในหม้อค้มควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม ใช้รักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องปวดตามนิ้วมือหรือข้อมือโดยใช้ความร้อนจากขี้ผึ้งในการลดปวด  รวมภึงการคิดของข้อค่อช่วยในการเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อทำให้ดัดได้ง่าย เพิ่มองศาของข้อต่อ  

 

 

 

 


                                

    กายภาพบำบัดรักษาอย่างไร 


                            

  

                           

      


       * การใช้ความร้อนและเย็นในการลดปวด ลดบวม ปัองกัน การติดของข้อต่อ

       * การดัด การดึง ข้อต่อ เพื่อเพิ่มองศาในการเคลื่อนไหวของข้อ และ ลดปวด

       * แนะนำการใส่กายอุปกรณ์เพื่อป้องกันอาการปวดหลังและข้อต่อ

       * แนะนำให้ออกกำลังกายเพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรถภาพของร่างกาย ตามศักยภาพของผู้ป่วย

       * แนะนำท่าทางในการใช้ชีวิตประจำวัน และ การทำงานให้ถูกต้อง

       * การดูแลผู้ป่วยในโรคระบบทางเดินหายใจ โดยการออกกำลังกายเฉพาะทรวงอกและทางเดินหายใจ

 

               เวลาทำการ  วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา  09.00 - 17.00 น.

                                   

                                  ทีมงานกายภาพบำบัด

        

 คุณ นันทรัตน์ เตชะนรราช

   หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัด


 

คุณพิไลวรรณ โพธิคำภา

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

 

 คุณอาดีละห์ ลาเต๊ะ

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

 

 

ติดต่อเรา  02-818-7555 ต่อ 1212 ในเวลาทำการ

      

  

   

แพคเกจและโปรโมชั่น