คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

     

  คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

   " เรื่องเบา.....ที่เราไม่ควรเบาใจ" คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ให้การ บริการตรวจรักษาโรคที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ต่อมลูกหมากโต และการให้การวินิจฉัยรักษามะเร็งต่อมลูกหมากในระยะเริ่มต้น รับปรึกษาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

   

 

 

     

การบริการของเรา

  • การขลิบหนังหุ้มปลายองคชาติ
  • ผ่าตัดทำหมันชาย
  • การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะ
  • การแก้หมันชาย
  • การรักษาโรคนิ่วทางเดินปัสสาวะ
  • ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก 
  • การผ่าตัดต่อมลูกหมาก
     

 

 

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ในการวินิจฉัยและรักษา

  • การสลายนิ่วไตด้วยเครื่องความถี่สูง( Extracorporeal shock wave lithotripsy(ESWL)) และ Ureteroscopy
  • การผ่าตัดบริเวณท้องน้อยเพื่อนำนิ่วในกระเพาะปัสสาวะออก URS (Ureterorenoscopy)
     

 

การให้บริการของคลินิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  02-8187555 ต่อ 1136-1137       

   
แพคเกจและโปรโมชั่น