รังสีวิทยา

แผนกรังสีวิทยา


ให้บริการตรวจเอกซเรย์ทั่วไปตลอด    24 ชั่วโมง ให้บริการตรวจเอกซเรย์พิเศษ  ดังนี้

 

      1.ตรวจการทำงานของ หลอดอาหาร ( BARIUM SWALLOWING),กระเพาะอาหาร ( UGI STUDY),ลำไส้เล็ก (GI FOLLOW THROUGH),ลำไส้ใหญ่ (BARIUM ENEMA),ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง ( HSG),การทำงานของไต ( I.V.P.) ระบบประสาทไขสันหลัง, (MYELOGRAM) 

 

การเตรียมตัวก่อนตรวจ


-  งดน้ำและอาหารอย่างน้อย  6-8 ชั่วโมง 

- กรณีตรวจบริเวณช่องท้อง ต้องรับประทานยาระบายร่วมด้วย

- กรณีตรวจการทำงานของไต ต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อดูการทำงานของไตร่วมด้วย       

 

       2.การตรวจอัลตร้าซาวด์ ( ULTRASOUND) ช่องท้องส่วนบน ,ช่องท้องส่วนล่าง,ต่อมน้ำลาย,ต่อมไทรอยด์

 

เตรียมตัวก่อนตรวจ 


- งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 6-8ชั่วโมง ในกรณีที่ตรวจบริเวณช่องท้อง

 

3.ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระบบต่างๆของร่างกาย (CT SCAN) ได้แก่ สมอง,ช่องท้องส่วนบน,ช่องท้องส่วนล่าง,กระดูกสันหลัง

 

การเตรียมตัวก่อนตรวจ 

 

- งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง และต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อดูการทำงานของไต กรณีฉีดสารทึบรังสีร่วมด้วย

- ตรวจสอบประวัติการแพ้ยา แพ้อาหารทะเล

 

4. การตรวจเต้านม (MAMMOGRAM)

 

การเตรียมตัวก่อนตรวจ


- งดทาแป้ง หรือน้ำหอม บริเวณเต้านม

- งดตรวจ ก่อนจะมีประจำเดือนเพราะจะทำให้คัดและเจ็บเต้านม

- ควรตรวจหลังมีประจำเดือนไปแล้วอย่างน้อย  10  วัน

 

5. การตรวจเอกซเรย์ฟันทั้งปาก (PANORAMIC)

 

 

 

 

 

 

รังสีแพทย์ออกตรวจทุกวัน  ดังนี้


1.น.พ.สมเกียรติ เตชะนรราช

วันจันทร์,วันพฤหัสบดี ออกตรวจ เวลา 09:30-14:00 น.

วันอังคาร ,พุธ ออกตรวจ เวลา 09:00-19:00 น.

วันศุกร์ ออกตรวจ เวลา 09:00-17:00 น.

 

2.น.พ.วิทยา รัตนปนนท์      

วันจันทร์ ,วันพฤหัสบดี  ออกตรวจ  เวลา 18:30-20:00 น.

วันอาทิตย์  ออกตรวจ  เวลา  11:00-14:00น.

 

3.น.พ.สุทธิศักดิ์  สุทธิพงษ์ชัย 

วันเสาร์  ออกตรวจ  เวลา  11:00-14:00 น.

แพคเกจและโปรโมชั่น