เงื่อนไขการใช้

โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก จัดทำเวปไซต์เพื่อให้ข้อมูลและการบริการโดยมีข้อเงื่อนไขในการใช้งาน www.bangpakokhospital.com ดังนี้

1.การใช้งาน (Use of website)

        ทุกท่านที่ใช้งานเวปไซต์ของโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก จะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเวปไซต์ ถ้าท่านไม่ยอมรับขอให้ท่านหยุดการใช้งานทันที

2. การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล (Change of terms and information)

        โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลและการให้บริการทั้งในเวปไซต์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

        ทางโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกเคารพในความเป็นส่วนตัวของทุกท่านซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ถูกอ้างอิงถึง ในส่วนนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) www.bangpakokhospital.com

4. การจำกัดความรับผิดชอบ (Limitations on Liability)

        โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำที่ผู้อื่นกระทำใดๆในเวปไซท์ที่ผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมาย ผู้กระทำนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบ รวมถึงความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องและละเลยความปลอดภัยของการใช้งาน เช่น เปิดเผย ข้อมูลความปลอดภัยระบบ, เปิดเผย รหัสลับ เป็นต้น

5. ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า (Copyright and Trademark)

        ข้อมูลและบริการที่ให้ในเวปไซท์และช่องทางอื่นๆ เช่น อีเมล เป็นต้นโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ขอสงวนสิทธิ์มิให้มีการเผยแพร่ หรือแก้ไข โดยไม่ได้รับอนุญาติจากโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกก่อน รวมถึงการใช้ชื่อโรงพยาบาลหรือข้อมูลในเวปไซท์ของโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และตราสัญลักษณ์ด้วย

 


                                                       ******************************************