Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

นพ. บัณฑิตย์ นเรศเสนีย์
ความเชี่ยวชาญ: ประสาทวิทยา

โรงพยาบาล:
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
ศูนย์การแพทย์:
ความเชี่ยวชาญ:
ระบบประสาท
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขา : วว.ประสาทวิทยา

(ข้อมูลตารางเวลาของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการรับบริการ สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-109-3222 ต่อแผนกประชาสัมพันธ์)

ตารางเวลาของแพทย์

วัน
เวลา
โรงพยาบาล
วันจันทร์
08:00 - 12:00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
วันอังคาร
08:00 - 12:00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
วันพุธ
08:00 - 12:00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
วันศุกร์
08:00 - 12:00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.