Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

นพ. กุลบุตร เกษตรเวทิน
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ทั่วไป

โรงพยาบาล:
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
อายุรศาสตร์
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

    ความเชี่ยวชาญ : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมทั่วไป

    โรงพยาบาล :       BangpakokSamutprakan Hospital

     ภาษาที่พูด :          ไทย , อังกฤษ

     การศึกษาและวุฒิ

                      -  ปริญญาบัตร : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                      - วุฒิบัตรสาขา : วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ตารางเวลาของแพทย์

วัน
เวลา
โรงพยาบาล
วันอังคาร
08.00 - 17.00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
วันพุธ
08.00 - 17.00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
วันพฤหัสบดี
08.00 - 17.00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
วันศุกร์
17.00 - 20.00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
วันเสาร์
08.00 - 20.00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.