Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

นพ. นพดล โรจน์พลากร
ความเชี่ยวชาญ: สูตินารีเวช

โรงพยาบาล:
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความเชี่ยวชาญ:
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

ความเชี่ยวชาญ : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวช

    โรงพยาบาล :       BangpakokSamutprakan Hospital

     ภาษาที่พูด :          ไทย , อังกฤษ

     การศึกษาและวุฒิ

                      -  ปริญญาบัตร : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์

                      - วุฒิบัตรสาขา : สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ตารางเวลาของแพทย์

วัน
เวลา
โรงพยาบาล
วันจันทร์
08.00 - 17.00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
วันพุธ
08.00 - 17.00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
วันศุกร์
08.00 - 17.00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.