Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นพ. นพดล โรจน์พลากร
ความเชี่ยวชาญ: สูตินารีเวช

โรงพยาบาล:
Bangpakok 3 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ความเชี่ยวชาญ:
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ( Obstetrics and Gynaecology )
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร  :  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรสาขา  :  สูติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ออกตรวจ  :   วันอังคาร - พฤหัสบดี เวลา 08.00 - 15.00 น. / วันศุกร์  เวลา 08.00 - 11.00 น. ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
โทร. 0-2109-3111 ต่อ  1127 แผนกสูตินรีเวชกรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.