Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นพ. ปิติ สินสูงสุด
ความเชี่ยวชาญ: อายุกรกรรมระบบประสาท

โรงพยาบาล:
Bangpakok 3 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร  :  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปี 2556
  • วุฒิบัตรสาขา  :  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปี 2556


ออกตรวจ  :  ทุกวันอังคาร, ศุกร์  เวลา 08.00 - 12.00 น. / วันพุธ, พฤหัสบดี, เสาร์  เวลา 08.00 - 17.00 น.


ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
โทร. 0-2109-3111 กด 1113 ติดต่อแผนกอายุรกรรม 2


กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.