Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ตลอด 24 ชั่วโมง

25 ส.ค. 2564


ประกาศ

เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 ที่แพร่ระบาดในขณะนี้ ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 3 เห็นถึงความจำเป็นในการที่หยุดการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน ครอบครัว รวมถึงสถานประกอบการ

 

ทางโรงพยาบาลฯ จึงเปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR  ตลอด 24 ชั่วโมง

เวลา 08.00 - 19.00 น. เข้ารับบริการ ณ จุดตรวจบริเวณลานจอดรถ

เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป เข้ารับบริการ ณ จุดตรวจแผนกห้องฉุกเฉิน (ER)

 

สำหรับบริษัท หรือสถานประกอบการ ที่มีพนักงานต้องการเข้ารับการตรวจแบบกลุ่ม

ติดต่อ ฝ่ายการตลาด โทร. 065-351-5899, 090-865-4539, 081-633-2116

(เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.)

 

**สามารถเข้าร่วมการตรวจได้ทุกสิทธิ์การรักษา และตามเกณฑ์กำหนดของกระทรวงสาธารณสุข**

หมายเหตุ : เกณฑ์การตรวจการคัดกรองโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

1. มีประวัติเดินทางหรือพักอาศัยในพื้นที่ที่มีการระบาด
2. มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
3. มีอาการที่เข้าข่าย คือ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจหอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564

 

ติดตามช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/bangpakok3

LINE Official Account : https://page.line.me/947ptrfh

YouTube : https://youtube.com/channel/UCrWTFEyhNwZtPo2JieYZftwGo to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.