Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

เปิดให้บริการฉีดวัคซีน “ป้องกันโควิด-19” แบบ Walk In (ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า) สำหรับประชาชนทั่วไป

11 ต.ค. 2564
ประกาศ
โรงพยาบาลบางปะกอก 3
เปิดให้บริการฉีดวัคซีน “ป้องกันโควิด-19”
แบบ Walk In (ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า) ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย

 • สำหรับประชาชนทั่วไป ทุกเชื้อชาติ (อายุ 18 ปีขึ้นไป)
 • เข็ม 1 : "ซิโนแวค" / เข็ม 2 : "แอสตราเซเนกา"

 • ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2564 (งดวันที่ 13 ตุลาคม 2564)


 • สามารถเข้ารับบริการได้ที่ . . ศูนย์บริการฉีดวัคซีนฯ โรงพยาบาลบางปะกอก 3
  ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ
  อาคารรัชดาภิเษก 5 (ด้านหลังข้างสนามฟุตบอล)

เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 08.00 น. (รองรับวันละ 500 คิว)
เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนเวลา 08.30 - 17.00 น.

กรุณาเตรียมบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับบริการ

หมายเหตุ : เนื่องจากโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้รับวัคซีนฯ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นจำนวน 1,000 โดส ทำให้สามารถเปิดให้บริการฉีดวัคซีน ฯ ได้ตามจำนวนที่ได้รับมอบดังกล่าว วันเปิดให้บริการ จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและจะสิ้นสุดเมื่อให้บริการฉีดวัคซีน ฯ ได้ครบตามจำนวน


ประกาศอัปเดตล่าสุด ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.