Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก 2565

แพ็กเกจ "วัคซีนเด็ก" ราคาโปรโมชั่นนี้ ตลอดปี 2565 

- สำหรับช่วงอายุแรกเกิด – 1 ปี

- สำหรับเด็กช่วงอายุ 1 – 2 ปี

- สำหรับเด็กช่วงอายุ 2 เดือน – 1 ปี 3 เดือน


หมายเหตุ :

1. ราคา Package ทั้งหมดนี้ ให้บริการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่สามารถใช้ได้ถึงวันครบกำหนด Package
2. เมื่อซื้อโปรแกรมแล้วไม่สามารถคืนเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนแปลงรายการเป็นการบริการอย่างอื่น ๆ ได้
3.  รพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ
โทร. 02-109-3111 ต่อ 1124 - 1125  แผนกกุมารเวช


ติดตามช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3

Facebook : https://www.facebook.com/bangpakok3

LINE Official Account :  https://page.line.me/947ptrfh

YouTube : https://youtube.com/channel/UCrWTFEyhNwZtPo2JieYZftw

 
 


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.