Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Check Up Normal Health
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Check Up Normal Health
เพราะร่างกายของแต่ละคนแตกต่างกัน เช็กสุขภาพให้ชัวร์
ในราคาประหยัดที่คุณเลือกได้

เมื่อเลือกซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ Check Up Normal Health แพ็กเกจใดก็ได้
*รับสิทธิ์แลกซื้อ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 490 บาท (จากราคาปกติ 550 บาท)

หมดเขต 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.แล้ว
2. ผู้รับบริการจะได้รับผลการตรวจสุขภาพเป็นรูปเล่ม
3. สามารถใช้บริการได้ที่ รพ. บางปะกอก 3 เท่านั้น
4. ราคาแพ็กเกจนี้หมดเขต 31 ธันวาคม 2565
5. รพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระยะของโปรแกรมและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3

Facebook : https://www.facebook.com/bangpakok3

LINE Official Account :  https://page.line.me/947ptrfh

YouTube : https://youtube.com/channel/UCrWTFEyhNwZtPo2JieYZftwGo to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.