Bangpakok Hospital

7.7 Super Sale ตรวจสุขภาพลด 40 % สิทธิประกันสังคม


 7.7 Super Sale 
แพ็กเกจตรวจสุขภาพราคาพิเศษ (24 แพ็กเกจ)

ลดสูงสุด 40 % สำหรับผู้มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลบางปะกอก 3

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้สำหรับผู้ประกันตนโรงพยาบาลบางปะกอก 3 เท่านั้น
  2. ราคาส่วนลดนี้ไม่รวมการดำเนินการด้านหัตถการ และการตรวจเพิ่มเติม
  3. ระยะเวลาแพ็กเกจ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566
  4. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.แล้ว
  5. รพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการพยาบาล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3

Facebook : https://www.facebook.com/bangpakok3

LINE O/A : https://page.line.me/947ptrfh

YouTube : https://shorturl.asia/qjUJc

TikTok : https://shorturl.asia/dP5Z0

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.