Bangpakok Hospital

Let Celebrate campaign แพ็กเกจตรวจสุขภาพราคาพิเศษ


Let Celebrate campaign

แพ็กเกจตรวจสุขภาพราคาพิเศษ (16 แพ็กเกจ).

ลดสูงสุด 50 %
1.แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์ (ชาย)
2.แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์ (หญิง)
3.แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Normal Health 1
4.แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Normal Health 2
5.แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Normal Health 3
6.แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Normal Health ยามบ่าย
7.แพ็กเกจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก
8.แพ็กเกจคัดกรองมะเร็งตับ
9.แพ็กเกจคัดกรองมะเร็งลำไส้
10.แพ็กเกจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี
11.แพ็กเกจคัดกรองสุขภาพตับ
12.แพ็กเกจคัดกรองสุขภาพไต
13.แพ็กเกจคัดกรองสุขภาพไทรอยด์
14.แพ็กเกจคัดกรองสุขภาพเบาหวาน
15.แพ็กเกจคัดกรองเบาหวาน
16.แพ็กเกจคัดกรองความดันโลหิต

หมายเหตุ :

  1. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2566
  2. สอบถามและนัดหมายล่วงหน้า โทร.02-109-3111 ต่อ 1534 แผนก OPD Premium
  3. สามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เท่านั้น
  4. กรณีมีการรักษาอื่นๆ นอกเหนืือจากเงื่อนไขที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม หรืออาการแทรกซ้อนที่ไม่เกี่ยวข้อง ชำระเงินตามจริง
  5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คืนสุขภาพที่ดีให้กับตัวคุณเอง

เริ่มต้นได้ . . ด้วยการตรวจเช็กสุขภาพ

สนใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลบางปะกอก 3

นัดหมาย / สอบถาม – ปรึกษารายละเอียดก่อนเข้ารับบริการ

โทร. 02-109-3111 ต่อ 1534 เวลาทำการ :  08.00 – 18.00 น. ทุกวัน

ติดตามช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3

Facebook : https://www.facebook.com/bangpakok3

LINE O/A : https://page.line.me/947ptrfh

YouTube : https://shorturl.asia/qjUJc

TikTok : https://shorturl.asia/dP5Z0

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.