Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ผู้ชายควรรู้ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

3 มิ.ย. 2565มะเร็งต่อมลูกหมาก

     มะเร็งต่อมลูกหมากเกิดจากการเจริญเติบโตและแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์ต่อมลูกหมากจนกลายเป็นก้อนมะเร็ง โดยเซลล์มะเร็งเหล่านั้นจะสามารถแพร่กระจายผ่านกระแสเลือด หรือต่อมน้ำเหลืองไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกาย ทำให้อวัยวะเหล่านั้นเสียหายและถูกทำลายในที่สุด

อาการเตือนมะเร็งต่อมลูกหมาก

 1. ปวดปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะในตอนกลางคืน
 2. ปัสสาวะไม่พุ่ง หรือปัสสาวะไม่หมด
 3. รู้สึกปวดเวลาปัสสาวะ หรือปวดเวลาที่หลั่งเมื่อถึงจุดสุดยอด
 4. อวัยวะเพศไม่ค่อยแข็งตัว
 5. มีเลือดปนในน้ำเชื้อ หรือปัสสาวะ
 6. มีอาการปวดหลัง หรือปวดสะโพกตลอดเวลา

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

 1. การตรวจต่อมลูกหมากทางทวารหนัก อาจคลำได้ก้อนที่ผิดปกติของต่อมลูกหมาก และมีความแข็งกว่าปกติ
 2. การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในเลือด(PSA) เป็นการตรวจเลือดเพื่อดูค่าสารบ่งชี้มะเร็ง หากมีค่าPSA อยู่ในระดับ 0-4 ng/ml แนะนำให้ตรวจซ้ำทุก 1 ปี แต่หากมีค่า PSA ที่สูงกว่านั้น ควรได้รับการตรวจอย่างละเอียดด้วยวิธีการอื่นๆเพิ่มเติม
 3. การตรวจอัลตราซาวด์ต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนัก(Trans-rectal Ultrasound of the Prostate : TRUS) เป็นการตรวจที่ใช้เครื่องมือสอดเข้าทางทวารหนักเพื่อตรวจลักษณะของต่อมลูกหมาก และสามารถวัดขนาดของต่อมลูกหมากได้
 4. การตรวจMRI ต่อมลูกหมาก ซึ่งปัจจุบันนิยมทำกันเนื่องจากมีความแม่นยำค่อนข้างสูง และยังสามารถบอกโอกาสของการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วย
 5. การตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก(Prostate biopsy) โดยแพทย์จะทำการตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันให้ชัดเจนว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ การตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก เป็นการนำเอาเซลล์หรือเนื้อเยื่อไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยพยาธิแพทย์เพื่อดูว่ามีเซลล์มะเร็งหรือไม่ และให้คะแนนความรุนแรงของมะเร็งที่เรียกว่าคะแนนเกลียสัน (Gleason score) คะแนนของเกลียสันอยู่ระหว่าง 2-10 จะอธิบายจากลักษณะของเนื้องอกที่กระจาย ถ้าคะแนนของเกลียสันน้อย มะเร็งจะมีความรุนแรงน้อย ถ้ามีคะแนนของเกลียสันมาก จะสัมพันธ์กับความรุนแรงของมะเร็งมาก การตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากทำได้สองเทคนิค คือ การตัดชิ้นเนื้อผ่านทางทวารหนัก (ซึ่งนิยมทำในปัจจุบัน) หรือผ่านทางฝีเย็บ การตัดชิ้นเนื้อผ่านทางทวารหนักทำได้โดยสอดเข็มเล็กผ่านทางทวารหนักเข้าไปในต่อมลูกหมาก ส่วนการตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากผ่านฝีเย็บคือการเอาเข็มแทงผ่านผิวหนังระหว่างลูกอัณฑะและทวารหนักเข้าไปในต่อมลูกหมาก เมื่อได้ชิ้นเนื้อแล้ว พยาธิแพทย์จะตรวจดูชิ้นเนื้อด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อหาเซลล์มะเร็ง

     ผู้ชายทุกคนที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) แต่หากมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ควรเข้ารับการตรวจครั้งแรกเมื่ออายุ 40 ปี และควรตรวจเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ระยะต่างๆ ของมะเร็งต่อมลูกหมาก

ระยะที่ 1 หรือ 2 (ระยะเริ่มแรก) เซลล์มะเร็งของต่อมลูกหมากระยะนี้จะจํากัดอยู่เฉพาะที่ต่อมลูกหมากและไม่แพร่กระจายไปยังต่อมนํ้าเหลืองหรือส่วนอื่นใดของร่างกาย

ระยะที่ 3 (ระยะลุกลาม) ระยะนี้มะเร็งจะเติบโตออกไปนอกต่อมลูกหมากและไปยังเนื้อเยื่อรอบๆ เช่น ถุงพักอสุจิ คอกระเพาะปัสสาวะ หรือต่อมนํ้าเหลืองรอบๆต่อมลูกหมากโดยที่ยังไม่กระจายไปยังอวัยวะอื่นที่ห่างไกลออกไป

ระยะที่ 4 (ระยะกระจาย) เป็นระยะท้ายของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโดยเซลล์มะเร็งจะมีการแพร่กระจายไป ยังต่อมนํ้าเหลือง กระดูก และอวัยวะอื่น ๆ ของร่างกาย

ใครบ้างที่เสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก

 • ผู้ชายที่มีอายุมากกว่า50 ปีขึ้นไป
 • มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • ชอบทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์

การตรวจหาระยะของมะเร็งต่อมลูกหมาก

จำเป็นต้องตรวจหาระยะของโรคเพื่อค้นหาว่ามะเร็งได้กระจายออกมาจากต่อมลูกหมากไปที่อื่นหรือไม่ เพื่อช่วยเลือกแนวทางการรักษาที่ดีที่สุด

 1. การตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT scan)
 2. การตรวจด้วยเครื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI) มักใช้เพื่อตรวจว่ามีมะเร็งระยะลุกลามออกนอกต่อมลูกหมากหรือไม่
 3. การทำscan กระดูกทั่วร่างกาย(bone scan) เพื่อดูว่ามีการลุกลามไปกระดูกหรือไม่

     การรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็ง มะเร็งระยะแรกเริ่มสามารถรักษาให้หายขาดจากโรคได้ ในขณะที่มะเร็งระยะลุกลามเฉพาะที่โอกาสรักษาให้หายขาดลดลง ส่วนการรักษามะเร็งระยะแพร่กระจายมีจุดประสงค์หลักคือลดอาการและให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

     การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากมีได้หลายวิธี ได้แก่ การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด การผ่าตัด การฉายรังสีรักษา การรับประทานยายับยั้งฮอร์โมนเพศชาย หรือการได้รับเคมีบำบัด บางคนอาจต้องใช้การรักษาแบบร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาที่เหมาะสม ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับอายุและสุขภาพทั่วไป ระยะของโรคมะเร็งว่ามะเร็งอยู่ภายในต่อมลูกหมากหรือกระจายออกมานอกต่อมลูกหมาก ตลอดจนการรักษามะเร็งที่กลับมาเป็นใหม่จะมีแนวทางการรักษาที่แตกต่างกัน

 

ติดตามช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3

Facebook : https://www.facebook.com/bangpakok3

LINE Official Account :  https://page.line.me/947ptrfh

YouTube : https://youtube.com/channel/UCrWTFEyhNwZtPo2JieYZftw

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.