Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ข่าวสาร

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 พร้อมขับเคลื่อน SDGs ไปสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง

GOOD HEALTH AND WELL-BEING การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในทุกช่วงอายุ ผ่านการขับเคลื่อนด้วยการให้บริการที่มากกว่าการดูแลรักษาแต่เราพร้อมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพ

13 ก.ย. 2565
อ่าน

กิจกรรม BPK3 Join The Celebration

นายแพทย์พณะ จันทรกมล และผู้บริหารจากโรงพยาบาลภายในเครือบางปะกอก-ปิยะเวทมาร่วมแสดงความยินดีกับ 3 รางวัลอันน่าภาคภูมิใจกับโรงพยาบาลบางปะกอก 3

8 ก.ย. 2565
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เปิดประมูลร้านค้าโรงอาหาร

เปิดประมูลตั้งแต่วันนี้ (26 สิงหาคม) ถึง 30 กันยายน 2565

26 ส.ค. 2565
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอมอบของขวัญแทนคำขอบคุณ สำหรับผู้เข้ารับบริการกับโรงพยาบาลบางปะกอก 3 โดยใช้สิทธิประกันสุขภาพ

GiveAways ทุก ๆ ความสุข เริ่มต้นที่สุขภาพดี ๆ

22 ส.ค. 2565
อ่าน

สำหรับผู้มีสิทธประกันสังคมที่เคยเข้ารักษาโรค COVID-19 กับ โรงพยาบาลบางปะกอก3

สำหรับผู้มีสิทธประกันสังคมที่เคยเข้ารักษาโรค COVID-19 กับ โรงพยาบาลบางปะกอก3
รับสิทธิ ซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในราคาพิเศษ 490 บาท จากปกติ 790 บาท

15 ส.ค. 2565
อ่าน

มีอาการเข้าข่ายติดเชื้อโควิด แค่มี . . สิทธิประกันสังคม ตรวจ ATK ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

มีสิทธิประกันสังคมที่ไหน ก็เข้ารับบริการตรวจ ATK ฟรี
กับโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้

22 ก.ค. 2565
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ให้บริการการรักษาสำหรับผู้ป่วยโควิด “กลุ่มสีเขียว” รองรับสิทธิประกันสังคมทุกสถานพยาบาล ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เปิดให้บริการการรักษาสำหรับผู้ป่วยโควิด “กลุ่มสีเขียว” รองรับสิทธิประกันสังคมทุกสถานพยาบาล ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเปิดให้บริการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้า

18 ก.ค. 2565
อ่าน

สาธารณสุขออกประกาศ ยกเลิก “โควิด-19” ออกจากโรคติดต่ออันตรายแล้ว

กระทรวงสาธารณสุข สั่งยกเลิกโรคโควิด 19 จากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

23 ก.ย. 2565
อ่าน

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่รพ. ได้เป็นตัวแทนรับมอบอาหารกล่อง จากคุณวาสนา โพธิ์ทองโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

15 ก.ย. 2565
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.