Bangpakok Hospital

8 ขั้นตอน การดูแลตนเองหลังบริจาคโลหิต

17 ต.ค. 2566


8 ขั้นตอน การดูแลตนเองหลังบริจาคโลหิต

1.นอนพักที่เตียง 5 นาที หากไม่มีอาการผิดปกติจึงลุกจากเตียง และไปนั่งพัก 10-15 นาที พร้อมดื่มน้ำและรับประทานอาหารว่าง

2.ดื่มน้ำให้มากกว่าปกติ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยลดอาการแทรกซ้อนหลังบริจาคโลหิต

3.รับประทานยาเสริมธาตุเหล็ก วันละ 1 เม็ดหลังอาหารจนหมด เพื่อชดเชยธาตุเหล็กที่เสียไปจากการบริจาคโลหิต

4.หลีกเลี่ยง การขึ้น-ลงที่สูง อาจทำให้รู้สึกวิงเวียนและเป็นลมได้

5.หลีกเลี่ยง การใช้กำลังแขนข้างที่บริจาคโลหิต เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

6.หลีกเลี่ยง การเดินไปบริเวณที่แออัดและมีอากาศร้อนอบอ้าว

7.งด กิจกรรมหรือทำงานที่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเร็ว เครื่องจักรกล

8.งด ออกกำลังกายที่ทำให้เสียเหงื่อเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

ขอบคุณที่มาข้อมูล : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ติดตามช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3

Facebook : https://www.facebook.com/bangpakok3

LINE O/A : https://page.line.me/947ptrfh

YouTube : https://shorturl.asia/qjUJc

TikTok : https://shorturl.asia/dP5Z0

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.