Bangpakok Hospital

ศูนย์กุมารเวชกรรมศูนย์กุมารเวชกรรมพร้อมให้การบริการรักษาครอบคลุมโรคเฉพาะทางในเด็ก โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านวัคซีน ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิด-จนถึงอายุ 13 ปี 

การนัดหมาย

  • เปิดทำการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลบางปะกอก 3

 

ติดต่อสอบถาม

  • ศูนย์กุมารเวชกรรม โทร 0-2109-3111 ต่อ 1124 / 1125 แผนกกุมารเวชกรรม (เวลา 08.00 - 20.00 น.)  หรือ กด 0 โอเปอเรเตอร์ 

บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.