Bangpakok Hospital

ศูนย์กายภาพ
ประกาศ

เรียน ทุกท่านผู้เข้ารับบริการกับโรงพยาบาลบางปะกอก 3
แผนกกายภาพบำบัด
ได้ย้ายจากโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
กลับมาเปิดให้บริการตามปกติที่โรงพยาบาลบางปะกอก 3
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565
เวลาทำการ : 09.00 - 17.00 น
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (ปิดบริการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์)ติดต่อสอบถาม

โทร. 0-2109-3111 กด 1332 แผนกกายภาพบำบัด หรือ กด 0 โอเปอเรเตอร์ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565


บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.