Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

พญ. มลเพ็ญ ตติยชลวิพุธ
ความเชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

โรงพยาบาล:
Bangpakok 3 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ความเชี่ยวชาญ:
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ( Obstetrics and Gynaecology )
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

ปริญญาบัตร  :  แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2552

วุฒิบัตรสาขา  :  สูติศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2557


ออกตรวจ            :  ทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 08.00 - 17.00 น.


ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
โทร. 0-2109-3111 ต่อ  1127 แผนกสูตินรีเวชกรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.