Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

พญ. วราภรณ์ เสนาพิทักษ์
ความเชี่ยวชาญ: เวชปฎิบัติทั่วไป

โรงพยาบาล:
Bangpakok 3 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
ความเชี่ยวชาญ:
เวชปฏิบัติทั่วไป ( General Practitioner )
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร  :  แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2558

ออกตรวจ  :  ทุกวันพุธ - จันทร์  เวลา 08.00 - 17.00 น.


ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
โทร. 0-2109-3111 กด 0 ติดต่อโอเปอเรเตอร์

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.