Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นพ. สมพร สุทธิทศธรรม
ความเชี่ยวชาญ: ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )

โรงพยาบาล:
Bangpakok 3 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ศัลยกรรม,ศูนย์ออร์โธปิดิกส์
ความเชี่ยวชาญ:
ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedics )
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร  :  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2534
  • วุฒิบัตรสาขา  :  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  ปี 2540


ออกตรวจ  :  ทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์  เวลา 08.00 - 17.00 น./ วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 20.00น.


ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
โทร. 0-2109-3111 กด 0 ติดต่อโอเปอเรเตอร์
กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.