Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นพ. ธนพันธ์ ธิติวิเชียรเลิศ
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคไต

โรงพยาบาล:
Bangpakok 3 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
อายุรศาสตร์โรคไต
เกี่ยวกับโรค:
ไต

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร  :  แพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปี 2555
  • วุฒิบัตรสาขา  :  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปี 2561 / อายุศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปี 2563


ออกตรวจ  :  ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี  เวลา  08.00 - 17.00 น.  


ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
โทร. 0-2109-3111 กด 1113  ติดต่อแผนกอายุรกรรม 2

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.