Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นพ. ณภัทร อมรรัตนานนท์
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

โรงพยาบาล:
Bangpakok 3 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ศัลยกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (Urological Surgery)
เกี่ยวกับโรค:
ระบบทางเดินปัสสาวะ

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร  :  แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  2556
  • วุฒิบัตรสาขา  :  ฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2563

ออกตรวจ  :  ทุกวันศุกร์ เวลา  17.00 - 20.00 น.  


ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
โทร. 0-2109-3111 กด 0 โอเปอเรเตอร์ ต่อ แผนก OPD ศัลยกรรมกรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.