Bangpakok Hospital

แผนกทันตกรรมและแผนกกายภาพบำบัด งดให้บริการที่รพ. บางปะกอก 3

25 มิ.ย. 2564


ขออภัยในความไม่สะดวก

แผนกทันตกรรมและแผนกกายภาพบำบัด

งดให้บริการที่โรงพยาบาลบางปะกอก 3

เนื่องด้วยมีการขยายพื้นที่จุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ท่านที่ต้องการเข้ารับบริการ กรุณาเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ

ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อสอบถาม - นัดหมายก่อนเข้ารับบริการ

แผนกทันตกรรม โทร. 0-2109-3222 ต่อ 10310 / 090-198-7750

แผนกกายภาพบำบัด โทร. 0-2109-3222 ต่อ 10330-31

แผนกเวชระเบียน โทร. 0-2109-3111 ต่อ 1105 หรือกด 0 ติดต่อโอเปอเรเตอร์

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.