Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

พนักงานนักดับเพลิง เทศบาลเมืองลัดหลวงรับมอบดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน

6 ก.ค. 2564
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ รองราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ เป็นผู้แทนเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบให้กับพนักงานนักดับเพลิง เทศบาลเมืองลัดหลวง ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ดับเพลิงโรงงานหมิงตี้ เคมิคอล จำกัด

โดยในวันที่ 5 กรกฏาคม 2564 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 รับการประสานส่งต่อผู้บาดเจ็บจากโรงพยาบาลบางบ่อ ด้วยอุบัติเหตุ โดนแก๊สระเบิดจากโรงงานโฟม ที่ ซอยกิ่งแก้ว ขณะปฎิบัตหน้าที่ดับเพลิง ได้รับบาดเจ็บ เป็นแผลไหม้ที่ผิวหนังที่มือสองข้าง ขาสองข้าง แพทย์เป็นแผลไฟไหม้ระดับ 2 เป็นพื้นที่ 12% ของร่างกาย ขณะนี้ ได้รับการรักษาและอยู่ในการดูแลของแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลบางปะกอก 3 เป็นที่เรียบร้อย

ติดตามช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3

Facebook : https://www.facebook.com/bangpakok3
LINE Official Account :  https://page.line.me/947ptrfh
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCrWTFEyhNwZtPo2JieYZftw

 


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.