Bangpakok Hospital

เปิดลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ Online ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

13 ม.ค. 2565


ขณะนี้ระบบการจองคิวออนไลน์ เต็มจำนวน ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565 (วันแรกที่เปิดให้จองคิว)

ขอให้ท่านที่ต้องการลงทะเบียนจองคิว รอลงทะเบียนในรอบใหม่ เร็ว ๆ นี้
โรงพยาบาลบางปะกอก 3
เปิดลงทะเบียนจงคิวออนไลน์ ( Online ) เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน "โควิด-19"
 
ง่าย ๆ เพียง . .
คลิก ลิงก์ ( Link) 
 
หรือ สแกน คิวอาร์ โค้ด ( QR Code)
เพื่อเข้าสู่ระบบ
 
เข้ารับบริการ 14 - 22 มกราคม 2565
เวลา 08.00 - 17.00 น.
( ยกเว้นวันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค.งดให้บริการ)
 
อ่านรายละเอียด . .
กลุ่มเป้าหมายและแนวทางการเข้ารับวัคซีนเพิ่มเติมได้ที่
 
(สำหรับผู้ที่มีนัดหมายฉีดเข็มที่ 2 กับโรงพยาบาลบางปะกอก 3 สามารถเข้ารับบริการได้ตามนัด โดยไม่ต้องจองคิวผ่านระบบออนไลน์)
 
หมายเหตุ :
1. แสดงหลักฐานการลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ ก่อนเข้ารับบริการ
2. เข้ารับบริการตามเวลาที่นัดหมาย หรือมาล่วงหน้าเพียง 15 นาที เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องมาก่อนเวลา
3. หากมาก่อนเวลานัดท่านจะไม่ได้รับการเข้าฉีดวัคซีนก่อน
4. หากไม่มาตามนัด (ภายในวันนัดหมาย) จะถือว่าสละสิทธิ์
5. หากมาช้า ต้องขอสงวนสิทธิ์ให้กับบุคคลที่มาตามกำหนดเวลาได้เข้ารับบริการตามกำหนดการก่อน

ติดตามช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3

Facebook : https://www.facebook.com/bangpakok3

LINE Official Account :  https://page.line.me/947ptrfh

YouTube : https://youtube.com/channel/UCrWTFEyhNwZtPo2JieYZftwGo to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.