Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โครงการ “ปันสุขพี่สู่น้อง”

8 ส.ค. 2565โรงพยาบาลบางปะกอก3 ได้ร่วมสนับสนุนเงินสมทบทุนและข้าวของเครื่องใช้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมโครงการ “ปันสุขพี่สู่น้อง” ให้แก่ อาสาสมัครจุดพระประแดง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ :

โรงพยาบาลฯ ได้ทำการขออนุญาตและได้รับความยินยอมในการบันทึกถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จากบุคคลในภาพ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.