Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ร่วมกับเทศบาลเมืองพระประแดง สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพแก่ชุมชนชาวพระประแดงอย่างยั่งยืน

1 ธ.ค. 2565


โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ร่วมกับเทศบาลเมืองพระประแดง สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพแก่ชุมชนชาวพระประแดงอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองพระประแดง จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพให้แก่ชุมชนชาวพระประแดง ถึง 3 กิจกรรม ดังนี้

29 พฤศจิกายน 2565 : โครงการสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ ปี 2566
30 พฤศจิกายน 2565 : โครงการสาธารณสุขมูลฐานเขตเมือง ปี 2566
1 ธันวาคม 2565 : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชน ปี 2566

โดยโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้สนับสนุนการจัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น รวมทั้งกิจกรรมแจกของรางวัลเพื่อเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพระประแดง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอขอบคุณ คุณจิระพร วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองพระประแดงเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจให้โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการดี ๆ ทั้ง 3 โครงการ

ติดตามช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3

Facebook : https://www.facebook.com/bangpakok3
LINE O/A : https://page.line.me/947ptrfh

YouTube : https://shorturl.asia/qjUJc

TikTok : https://shorturl.asia/dP5Z0Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.