Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพ ณ พิธีการเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรรามัญฯ ณ วัดทรงธรรมวรวิหาร

1 ก.พ. 2566


เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพ ณ พิธีการเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรรามัญอธิฐานจิต พระเศรษฐีนางพญา ท้าวเวสสุวรรณ ณ วัดทรงธรรมวรวิหาร อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 
โดยนายแพทย์นายแพทย์นิคม ศิริไชย ที่ปรึกษาโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้เข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งจัดหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการด้านความปลอดภัยตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังมีการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี และจัดกิจกรรม “สอยดาว” เพื่อมอบของรางวัลที่ระลึกให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน
 
โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอขอบคุณวัดทรงธรรมวรวิหารเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจเลือกให้โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้ดูแลให้บริการแก่ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางปะกอก 3 พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมด้านสุขภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน

ติดตามช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3

Facebook : https://www.facebook.com/bangpakok3
LINE O/A : https://page.line.me/947ptrfh

YouTube : https://shorturl.asia/qjUJc

TikTok : https://shorturl.asia/dP5Z0

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.